Έλεγχοι Α΄ τριμήνου 17/12/2019

Οι έλεγχοι προόδου των μαθητών των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων θα δοθούν την Τρίτη 17/12/2019 στις 12:25 π.μ. .Θα γίνει επίσης ενημέρωση των γονέων σχετικά με την επίδοση των μαθητών σε όλες τις τάξεις.

Ελεγχος


Comments are closed.