Εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Για την ασύγχρονη διδασκαλία και προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να δημιουργήσουν ψηφιακές τάξεις, θα πρέπει οι μαθητές με την επίβλεψη των κηδεμόνων τους, να συμληρώσουν τη φόρμα εγγραφής με τα στοχεία τους, όπως αυτά αναγράφονται στον έλεγχο προόδου τριμήνου. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον Αριθμό Μητρώου, μπορείτε να το αφήσετε κενό.

Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να μπείτε είναι: https://register.sch.gr/students

Λόγω του μεγάλου όγκου εγγραφών μαθητών, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα απόκρισης του συστήματος. Σας παρακαλούμε να επιμείνετε.


Comments are closed.