Υπεύθυνες δηλώσεις για ευπαθείς ομάδες

Αγαπητοί γονείς ,

σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που ο μαθητής  ή μαθήτρια αδυνατεί να προσέλθει στο σχολείο, επειδή ο ίδιος/ίδια ή άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος ανήκει σε ευπαθή ομάδα, να αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση στο mail του σχολείου : mail@1dim-chiou.chi.sch.gr  ή στο mail της διευθύντριας : evakost@gmail.com,  στην οποία να αναφέρετε  το σχετικό θέμα,  για να μην προσμετρηθούν οι απουσίες. Επίσης υπεύθυνες δηλώσεις θα διατίθενται στο χώρο του σχολείου, όπου όποιος  επιθυμεί, θα μπορεί  να την υποβάλλει   προσωπικά την Πέμπτη από τις 8:15-10:30

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης


Comments are closed.