Βαθμολογία β΄τριμήνου

Αγαπητοί γονείς,

σύμφωνα με  την υπ’ αρ. Φ.7/ΦΜ/67997/ΓΔ4   υπουργική απόφαση : «Ρυθμίσεις βαθμολογίας τριμήνων στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020», η επίδοση της βαθμολογίας του β’ τριμήνου στους μαθητές/τριες της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, θα  πραγματοποιηθεί  χωρίς φυσική παρουσία γονέων & κηδεμόνων στο σχολείο. Την Πέμπτη,11/6/2020  και την Παρασκευή, 12/6/2020 θα  επιδοθούν σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή/τριας οι έλεγχοι προόδου του β΄ τριμήνου, ανάλογα με το υπο-τμήμα που φοιτούν. Οι  γονείς  των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης θα  ενημερωθούν τηλεφωνικά  από τις δασκάλες τους.

 Για τους μαθητές/τριες που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσούν ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί (υπ’ αρ. Φ.7/ΦΜ/63728/ ΓΔ4/27/5/2020 υπουργική απόφαση) (ΦΕΚ 2031 Β’) και θα απουσιάζουν δικαιολογημένα από το σχολείο, η βαθμολογία του β’ και γ’ τριμήνου καθώς και οι τίτλοι προόδου ή οι τίτλοι σπουδών θα επιδοθούν στους γονείς/ κηδεμόνες είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σάρωση των πρωτοτύπων, ύστερα από γραπτή συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων, είτε την ημέρα λήξης των μαθημάτων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή του συγχρωτισμού στο χώρο του σχολείου.


Comments are closed.