Πρόγραμμα για τις 15 και 16 Σεπτεμβρίου

Την  Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου οι μαθητές θα προσέλθουν  σχολείο κανονικά από τις 8 έως  και τις 8:15 το πρωί και θα σχολάσουν στις 13:15. Θα πραγματοποιηθεί η πρωινή ζώνη κανονικά. Από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει και το ολοήμερο σχολείο. Όσα παιδιά επιθυμούν, μπορούν  να εγγραφούν σ’ αυτό άμεσα , ανεξάρτητα εάν δουλεύουν οι γονείς τους  ή όχι.

 

2


Comments are closed.