Παρουσίαση του έργου e Twinning “Notre Europe … notre héritage”

2Παρουσίαση του έργου e Twinning “Notre Europe … notre héritage”

από την εκπαιδευτικό του σχολείου μας Μαρία Μαυροπούλου

  • στο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας                                             στις 4 Σεπτεμβρίου 2020
  • το Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Β. Ελλάδος                                           στις 12 Σεπτεμβρίου 2020

 Το έργο  e Twinning, που υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, παρουσιάστηκε στα δύο Συνέδρια Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας στις 4 και 12 Σεπτεμβρίου 2020 αντίστοιχα. Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε για το σχολείο μας η πρόσκληση για την παρουσίαση του έργου στα δύο συνέδρια, καθώς δόθηκε η ευκαιρία να αναδειχθεί η δημιουργική εργασία των μαθητών μας που βασίστηκε στη συνεργατική μάθηση και στη βιωματική προσέγγιση της γλώσσας. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα, αποτέλεσμα της εποικοδομητικής συνεργασίας εννέα σχολείων της Ελλάδας και της Γαλλίας, διακρίθηκε και έλαβε ετικέτα ποιότητας από την Εθνική Υπηρεσία της Γαλλίας.

3


Comments are closed.