Ανακοίνωση για την έναρξη της λειτουργίας ΕΔΕΑΥ στο σχολείο μας

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας λειτουργεί και φέτος η « Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης ( ΕΔΕΑΥ) », βάσει του νόμου 4115/2013 και του ΦΕΚ 315/Β/12-02/2014 του « Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ( Υ.ΠΑΙ.Θ).

Η ΕΔΕΑΥ αποτελεί πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε ορισμένες σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης. Απαρτίζεται από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό , τον δάσκαλο του Τμήματος Ένταξης , τον Διευθυντή του σχολείου και ενεργεί σε στενή συνεργασία με όλους τους δασκάλους των τμημάτων.

Έργο της ΕΔΕΑΥ είναι να διαγνώσει, να αξιολογήσει και να υποστηρίξει τις εκπαιδευτικές/συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών εντός της σχολικής μονάδας πάντα με τη συνεργασία των γονέων και κηδεμόνων τους με στόχο την κοινωνική και εκπαιδευτική τους ανάπτυξη.

Η επιτροπή του σχολείου θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε προβληματισμό σας.


Comments are closed.