25η Μαρτίου

Ακολουθεί μια ωραία παρουσίαση με τα σημαντικότερα γεγονότα, που προηγήθηκαν της Ελληνικής Επανάστασης, έως την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τον τουρκικό ζυγό!


Comments are closed.