Η ημέρα της Γης


Με αφορμή την Ημέρα της Γης, η οποία εορτάζεται παγκοσμίως στις 22 Απριλίου  και το πρόγραμμα Erasmus + “Be friend with nature” που υλοποιείται στο σχολείο μας, οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, που διδάσκονται τη γαλλική γλώσσα, δημιούργησαν κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας την παρακάτω παρουσίαση με χρήση τη των ψηφιακών εργαλείων “Canva” και “Movavi Video”. Στόχος της εργασίας είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στην προστασία του πλανήτη μας, η εκμάθηση του λεξιλογίου και η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στη γαλλική γλώσσα.  


Comments are closed.