Παράδοση καπακιών

Συνεχίζοντας την προσπάθειά μας για έναν καθαρό πλανήτη και σε συνδυασμό με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Erasmus+ “Be friend with Nature”, λίγες μέρες πριν τις διακοπές του Πάσχα παραδώσαμε στο “Σωματείο Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας Χίου” 18 σακούλες (90kg) πλαστικά καπάκια, για να βοηθήσουμε στην αγορά αναπηρικού αμαξιδίου.


Comments are closed.