Από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο

Την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 Μαϊου , το σχολείο μας υποδέχθηκε το 10ο και 11ο νηπιαγωγείο αντίστοιχα, στα πλαίσια του προγράμματος Ομαλής Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να μπουν στην Α’ τάξη, να εκφράσουν τις απορίες τους στους μεγαλύτερους μαθητές και να παίξουν από κοινού παιχνίδια στην αυλή του σχολείου. Οι μαθητές μας χάρηκαν που είδαν τους περσινούς συμμαθητές τους και τις κύριες τους!

Ευχόμαστε να έχουν καλή αρχή στο Δημοτικό!


Comments are closed.