Λειτουργία Ε.Δ.Υ. στα δημοτικά

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι στο σχολείο μας θα λειτουργεί και φέτος η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ) σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Τα μέλη που απαρτίζουν την Ε.Δ.Υ. είναι η ψυχολόγος κ. Μαρία Καλογεράκη και η κοινωνική λειτουργός κ. Πιέτρη Γεωργία, σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.

Ο ρόλος της Ε.Δ.Υ. είναι να ανιχνεύει τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και να υποστηρίζει τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς (μέσω ατομικών ή ομαδικών παρεμβάσεων), με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής ένταξης και συμμετοχής των μαθητών στο εκπαιδευτικό έργο, προλαμβάνοντας πιθανά εμπόδια στη διαδικασία της μάθησης.

Τα μέλη της Ε.Δ.Υ. θα βρίσκονται στο χώρο του σχολείου κάθε Δευτέρα από τις 8:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ.


Comments are closed.