Εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών

Για να γιορτάσουμε την ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών με τους μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, αναζητήσαμε πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες στην Ευρώπη, μάθαμε τη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών WordArt και Canva και γράφοντας λέξεις στα γαλλικά δημιουργήσαμε τις παρακάτω εικόνες και αφίσες. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, τα οποία ενθουσιάστηκαν με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων στο μάθημα των γαλλικών και δημιούργησαν τις όμορφες αυτές εργασίες!

Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών στις 26 Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Conseil de l’Europe), στις 6 Δεκεμβρίου 2001 σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι γλώσσες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, χρησιμεύουν ως γέφυρες επικοινωνίας με άλλους πολιτισμούς,  προάγουν την αμοιβαία κατανόηση, την αλληλεγγύη και διευκολύνουν την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Η εκπαιδευτικός των γαλλικών: Μαυροπούλου Μαρία


Comments are closed.