Ενδοσχολικές επιμορφώσεις

Οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου μας ξεκίνησαν!

Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 13/9/2022, από τον συνάδελφο Δημήτρη Χατζηγιαννάκη (ΠΕ 16.01) σχετικά με τη διαχείριση και ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου.

Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στις 17/11/2022, από τον συνάδελφο Κώστα Αντωνίου (ΠΕ 08) εκπαιδευτή ενηλίκων, με θέμα την κόπωση στην ηλεκτρονική εξ αποστάσεως μάθηση, τις αιτίες και τους τρόπους αντιμετώπισής της.


Comments are closed.