Ενδοσχολικές επιμορφώσεις

Ο κύκλος των ενδοσχολικών επιμορφώσεων για τη σχολική χρονιά 2022 – 23 ολοκληρώθηκε. Την Παρασκευή 26 Μαΐου πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση με θέμα την Σεξουαλική Αγωγή, από την παιδίατρο κα Ξεκαλάκη, Διευθύντρια Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.


Comments are closed.