Βιώνοντας την ενσυναίσθηση

Σήμερα οι μαθητές της Ε’ τάξης συμμετείχαν σε δράσεις που αφορούσαν την απώλεια της ακοής. Τα παιδιά  πήραν μέρος σε ομαδικά βιωματικά παιχνίδια, όπως το να μεταδώσουν μια λέξη στον άλλο μόνο  μέσω χειλεανάγνωσης, ζωγράφισαν σε ομάδες, έγραψαν κείμενα κι έφτιαξαν συνθήματα και στη νοηματική γλώσσα. 


Comments are closed.