Πληροφορίες για το Ολοήμερο Σχολείο

Σας ενημερώνουμε πως για το σχολικό έτος 2023-2024, οι μαθητές των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, όπου εφαρμόζεται το αναβαθμισμένο πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα αποχώρησης στις 14:55 ή 15:50. Επίσης επειδή το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων δεν θα ξεκινήσει αμέσως,  σας παρακαλούμε να φροντίσετε τα παιδιά του Ολοήμερου να έχουν μαζί τους φαγητό. Όποιος γονέας επιθυμεί να εγγράψει το παιδί του στο ολοήμερο σχολείο μπορεί να υποβάλλει δήλωση- αίτηση και τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου.

Ευχαριστούμε πολύ!


Comments are closed.