Δημοσίευση άρθρου, στο περιοδικό CONTACT+, για το πρόγραμμα eTwinning

Στο επιστημονικό περιοδικό CONTACT + του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (τεύχος 101), δημοσιεύθηκε άρθρο αναφορικά με το έργο eTwinning “NotreEurope… notrehéritage”, το οποίο υλοποιήθηκε στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας από τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χίου και διακρίθηκε με την εθνική και ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας. Το έργο αυτό είχε παρουσιαστεί και στο ετήσιο συνέδριο καθηγητών γαλλικής γλώσσας.

Εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας: Μαυροπούλου Μαρία


Comments are closed.