Δημοσίευση άρθρου, στο περιοδικό CONTACT+, για το πρόγραμμα e Twinning που υλοποιήθηκε από τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χίου

Στο επιστημονικό περιοδικό CONTACT + του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης(τεύχος 101),δημοσιεύθηκε άρθρο αναφορικά με το έργοeTwinning “NotreEurope… notrehéritage”, το οποίο υλοποιήθηκε στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας από τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χίου και διακρίθηκε με την εθνική και ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας. Το έργο αυτό είχε παρουσιαστεί και στο ετήσιο συνέδριο καθηγητών γαλλικής γλώσσας.

Εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας: Μαυροπούλου Μαρία


Comments are closed.