Βιβλίο για την ανεκτικότητα από το ΣΤ2

Το βιβλίο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning “DEMPOWER: Democratic Empowerment At Schools” από τους μαθητές της ΣΤ2 τάξης του σχολείου μας κι έχει θέμα την ανεκτικότητα, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αξία για κάθε δημοκρατική κοινωνία.

Ευχαριστούμε την εκπαιδευτικό κα Ρόη Κρυσταλλίδη για την επιμέλεια του αγγλικού κειμένου.


Comments are closed.