Ευαισθητοποίηση των μαθητών στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας. Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας που διδάσκονται τη γαλλική γλώσσα, δημιούργησαν με χαρά και πολλή διάθεση το παρακάτω ψηφιακό βιβλίο. Στόχος της δράση αυτής ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών για το πολυπαραγοντικό αυτό φαινόμενο, η ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων μέσω της συνεργασίας, η αναζήτηση πληροφοριών στα ελληνικά και τα γαλλικά, η χρήση λεξικού καθώς και η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της εξοικείωσης με την εφαρμογή Copilot για τη δημιουργία του εικονογραφημένου βιβλίου.

Book titled 'Lutte contre le harcèlement scolaire'Read this book made on StoryJumper

Εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας: Μαυροπούλου Μαρία


Comments are closed.