Οι «μικροί δάσκαλοι» της Ε΄

Η Ε’ τάξη του σχολείου μας συμμετέχει στο πρόγραμμα eΤwinning «Μικροί Δάσκαλοι». Ο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να φέρει τους μαθητές στον ρόλο του δασκάλου και μέσω δράσεων να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή τους στη διδασκαλία. Λαμβάνοντας, μάλιστα, υπόψη το γνωμικό ότι «μαθαίνουμε …10% αυτών που διαβάζουμε, 50% αυτών που βλέπουμε και ακούμε και 95% αυτών που διδάσκουμε στους άλλους», ξεκινήσαμε τις δράσεις του προγράμματος. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετείχαν με ενθουσιασμό και χαρά στις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα. Έτσι, σχεδίασαν ασκήσεις, ώστε να τις λύσουν οι μαθητές του άλλου τμήματος, δημιούργησαν ψηφιακά quiz και φύλλα εργασίας, κατασκεύασαν ηλεκτρικό κύκλωμα «Φωτεινό Παντογνώστη» για να το παρουσιάσουν στις μικρότερες τάξεις και παρουσίασαν κεφάλαια μαθημάτων το ένα τμήμα στο άλλο.

  

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Πασίνη Σαββίνα (Ε΄1), Παληού Χριστίνα-Ειρήνη (Ε΄2)


Comments are closed.