Έλεγχοι Α΄ τριμήνου 19/12/2014

Οι έλεγχοι προόδου των μαθητών των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων θα δοθούν την Παρασκευή 19/12/2014 στις 12:30 π.μ.. Θα γίνει επίσης ενημέρωση των γονέων σχετικά με την επίδοση των μαθητών σε όλες τις τάξεις.


Comments are closed.