Έλεγχοι Β΄Τριμήνου 21/3/16

Οι έλεγχοι προόδου των μαθητών των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων θα δοθούν τη Δευτέρα 21/3/2016 στις 13:15. Επίσης  θα γίνει ενημέρωση των γονέων  σχετικά με την επίδοση των μαθητών σε όλες τις τάξεις.

                                                          βαθμοι


Comments are closed.