Συμμετοχή του σχολείου μας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +

ερασμους

Το σχολείο μας θα συμμετέχει στο διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Εrasmus +  με τίτλο  Be Friend with nature. Στο  πρόγραμμα θα συμμετέχουν  4 ακόμα σχολεία από την Ιταλία, την Τουρκία, την Βουλγαρία και την Πολωνία.

 Σκοπός του προγράμματος   είναι  η  βελτίωση  της  αντίληψης  και ο  εμπλουτισμός  των γνώσεων τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών  σχετικά με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα. Συγκεκριμένα η κλιματική αλλαγή, η  μόλυνση του περιβάλλοντος, η ανακύκλωση, η αποψίλωση των δασών και τα είδη υπό εξαφάνιση  θα αποτελέσουν τα κυριότερα θέματα  του. Επιπρόσθετα πέρα από την ανάπτυξη ενεργητικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς , οι εκπαιδευτικοί  θα ανταλλάξουν   καινοτόμες  παιδαγωγικές  τεχνικές  και οι μαθητές   θα βελτιώσουν τις δεξιότητές  τους  στη χρήση των  Νέων Τεχνολογιών, καθώς και  στην αγγλική γλώσσα, που θα είναι η επίσημη γλώσσα του προγράμματος.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).


Comments are closed.