Συμμετοχή του 1ου Δ.Σ. Χίου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +

1d00001

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χίου συμμετέχει στο διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Εrasmus +  με τίτλο: Be  Friend with natureγια τα έτη 2019-2021. Στο  πρόγραμμα  συμμετέχουν  4 ακόμα σχολεία από την Ιταλία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία και την Πολωνία. Η συνεργασία  μεταξύ των σχολείων της Ευρώπης έχει συμβάλλει στη γνωριμία με άλλους πολιτισμούς  και την  επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και λαούς. Μέσα από την επικοινωνία και την ανταλλαγή ιδεών εκπαιδευτικοί και μαθητές ωφελούνται αναμφίβολα.

Σκοπός του προγράμματος “Be – Friend with nature’’ (Γίνε φίλος / βοήθησε τη φύση) είναι  η  βελτίωση  της  αντίληψης  και ο  εμπλουτισμός  των γνώσεων τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών,  σχετικά με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα. Συγκεκριμένα η κλιματική αλλαγή, η  μόλυνση του περιβάλλοντος, η ανακύκλωση, η αποψίλωση των δασών και τα είδη υπό εξαφάνιση  θα αποτελέσουν τα κυριότερα θέματα  του προγράμματος. Εκτός από την ανάπτυξη ενεργητικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, οι εκπαιδευτικοί  θα ανταλλάξουν   καινοτόμες  παιδαγωγικές  τεχνικές  και οι μαθητές   θα βελτιώσουν τις δεξιότητές  τους  στη χρήση των  Νέων Τεχνολογιών, καθώς και  στην Αγγλική γλώσσα, που θα είναι η επίσημη γλώσσα του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε μια  όμορφη "γωνία Erasmus" στο χώρο υποδοχής του σχολείου μας, όπου θα δημοσιεύονται οι εργασίες των μαθητών  και θα αναρτούνται φωτογραφίες από τις  δράσεις  των συνεργαζόμενων  σχολείων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

1d00008

Το πρόγραμμα μας έχει ιστοσελίδα  Be friend with nature  και  Facebook όπου μπορείτε να ενημερώνεστε!


Comments are closed.