Ωρολόγιο πρόγραμμα και Ολοήμερο

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας ακολουθεί ΕΔΩ


 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Σκοπός και περιεχόμενο του Ολοήμερου Σχολείου

Σκοπός του ολοήμερου σχολείου είναι η συστηματική παιδαγωγική αντιμετώπιση από το ίδιο το σχολείο, σε στενή συνεργασία με τους γονείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών των μαθητών – παιδιών εργαζόμενων γονέων, μέσα στο οικείο σχολικό περιβάλλον, με ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που αποσκοπεί στην ελεύθερη έκφραση και δημιουργία των παιδιών και συγχρόνως στη διευκόλυνση των γονέων να διεκδικούν ισότιμα το δικαίωμα στην εργασία.

Ειδικότερα τα προγράμματα του ολοήμερου σχολείου επιδιώκουν την εξυπηρέτηση κοινωνικών και παιδαγωγικών σκοπών.

Ο κοινωνικός του σκοπός προσδιορίζεται από την ενίσχυση του ρόλου της μέριμνας από την πολιτεία, με την παροχή ενός ασφαλούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στους μαθητές, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου η ανάγκη εξεύρεσης εργασίας και για τους δυο γονείς είναι αυξημένη. Με αυτήν την εφαρμογή, επιτυγχάνεται:

 • περιορισμός της  παραπαιδείας και οικονομική ανακούφιση  των γονέων
 • περιορισμός της εκπαιδευτικής ανισότητας με προσφορά νέων γνωστικών αντικειμένων και περισσότερη ενίσχυση των αδύνατων μαθητών
 • κάλυψη των αναγκών των εργαζόμενων γονέων
 • υπεύθυνη και εποικοδομητική επίβλεψη των μαθητών
 • ανάπτυξη ουσιαστικής διαπροσωπικής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και αποδοχή της ετερότητας, μέσα από τη βαθύτερη γνωριμία της κουλτούρας του άλλου
 • καταπολέμηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού
 • περιορισμός της παιδικής παραβατικότητας .

Συγχρόνως, με τη λειτουργία του ολοήμερου  σχολείου στα πρότυπα του προγράμματος μεγάλης διδακτικής ημέρας, εξυπηρετούνται παιδαγωγικοί σκοποί, όπως:

 • η διδασκαλία Ξένων Γλωσσών
 • η εισαγωγή στην Πληροφορική
 • η Αισθητική Αγωγή
 • ο Αθλητισμός
 • ο Χορός, κ.λ.π.
 • Η παιδαγωγική αξιοποίηση του απογευματινού  χρόνου παραμονής των μαθητών στο σχολείο, υπό την πλήρη ευθύνη και εποπτεία των  υπεύθυνων εκπαιδευτικών.
 • ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας σε συνεργατικές από μετωπικές
 • καλύτερη   συνεργασία    δασκάλου-μαθητών
 • διδασκαλία επιπρόσθετων γνωστικών αντικειμένων και δραστηριοτήτων όπως :
 • η παροχή υποστηρικτικής βοήθειας σε όσους μαθητές αντιμετωπίζουν μαθησιακές  δυσκολίες και
 • η  δυνατότητα της υπό καθοδήγησης μελέτης και προετοιμασίας των μαθητών για  τα  μαθήματα της επόμενης ημέρας.

     Με βάση τα παραπάνω, συντάσσεται το πρόγραμμα του ολοήμερου, το οποίο εφαρμόζεται από την ώρα λήξης των μαθημάτων του κανονικού προγράμματος μέχρι τις 16.15 και περιλαμβάνει:

 • προετοιμασία για την επόμενη ημέρα και ενισχυτική διδασκαλία στη γλώσσα και  στα  μαθηματικά
 • ξένη γλώσσα
 • πρόσθετες δραστηριότητες (όπως αθλητισμός, μουσική)

Οι μαθητές θα φοιτήσουν στο Ολοήμερο ύστερα από αίτηση – δήλωση των γονέων. Το σχολείο, με πρόσκλησή του, ενημερώνει τους γονείς των μαθητών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου  και τους καλεί σε συνεργασία για την επιτυχή εφαρμογή  του προγράμματος, καθώς  και για τη ρύθμιση θεμάτων πρακτικού χαρακτήρα (π.χ. σίτιση των παιδιών τους).

     Το δικό μας ολοήμερο σχολείο ιδρύθηκε το σχολικό έτος 2001-02. Σήμερα έχει 35 μαθητές & μαθήτριες διαφόρων τάξεων.Comments are closed.