Ήταν Ε.Α.Ε.Π.

ΕΑΕΠ  Δημοτικά της χώρας

Το νέο αναμορφωμένο Πρόγραμμα

Το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) αφορά τα δημοτικά Σχολεία και αποτελεί θεσμό με σημαντικό παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό ρόλο. Μέχρι σήμερα το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει εφαρμοσθεί σε σχολεία ολοήμερα, τα οποία έχουν συγκεκριμένο κοινωνικό στόχο αναφορικά με τις ανάγκες των εργαζομένων γονέων, με στόχο την περαιτέρω βελτίωσή τους.

Ανταποκρινομένη στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, η εφαρμογή του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) στα δημοτικά Σχολεία θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών, καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το Σχολείο με ΕΑΕΠ αποτελεί ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, στις ιδέες, στη γνώση και στο μέλλον, ψηφιακό και καινοτόμο για μαθητές, που είναι η επένδυση του μέλλοντος.

Τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013 λειτούργησαν συνολικά περίπου 960 ?ημοτικά Σχολει?α με ΕΑΕΠ, στα οποία φοιτούν περίπου το 40% του μαθητικού πληθυσμού, ενώ για τη σχολική χρονιά 2013-2014 το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε 370 επιπλέον σχολεία. Στόχος είναι το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) στο μέλλον και με την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών να επεκταθεί και σε άλλα δημοτικά Σχολεία.

Το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα διευρύνεται μέχρι τις 14.00 μ.μ. με παράλληλη αύξηση των διδακτικών ωρών. Στο πλαίσιο της διεύρυνσης αυτής υλοποιούνται οι εξής δράσεις:

 1. Εισαγωγή των Αγγλικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις και αύξηση των ωρών διδασκαλίας στις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού με στόχο την τυπική και ουσιαστική εκμάθηση ξένων γλωσσών κατά τη φοίτηση των μαθητών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση με παράλληλη δυνατότητα πιστοποίησης του επιπέδου σπουδών.
 2. Εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις υποχρεωτικού ωραρίου του δημοτικού.
 3. Αυξάνονται οι διδακτικές ώρες της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής) και εισάγεται η Θεατρική Αγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο σε όλες τις τάξεις.
 4. Εισαγωγή του θεσμού της φιλαναγνωσίας στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος.
 5. Οι ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται κατά 2 για τις Α΄, Β΄, Γ΄ και ?΄ τάξεις, εκ των οποίων η μια διδακτική ώρα θα διατίθεται για χορούς.
 6. Στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης ενισχύονται οι βιωματικές προσεγγίσεις σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής:
 • Εκπαίδευση για την Αειφόροι
 • Αγωγή Υγείας
 • Αγωγή Καταναλωτή
 • Τοπογεωγραφία
 • διατροφικές συνήθειες
 • Κυκλοφοριακή Αγωγή
 • Ανακύκλωση
 • Υγιεινή
 • Καθαριότητα


Comments are closed.