Έκτακτη Ανακοίνωση

ΘΕΜΑ: "Καταχώριση ηλεκτρονικών διευθύνσεων και κινητών τηλεφώνων των κηδεμόνων των μαθητών στο myschool"

 Το Υ.ΠΑΙ.Θ μας γνωστοποίησε πως απαιτείται  άμεση  ενημέρωση της  πληροφοριακής  πλατφόρμας myschool με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email) και τα κινητά τηλέφωνα των κηδεμόνων των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στο σχολείο μας. Σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία  παρακαλούνται όλοι οι γονείς να αποστείλουν στο email της Διευθύντριας: evakost@gmail.com, μέχρι  την Τετάρτη  18-3-20 και έως τις 2:00 μ.μ. τα παρακάτω στοιχεία :

  • Όνομα Μαθητή
  • Τάξη Μαθητή
  • Όνομα Γονέα
  • Email Γονέα
  • Κινητό Τηλέφωνο Γονέα (για επικαιροποίηση)

Με αυτόν τον τρόπο θα συγκεντρώσουμε τα στοιχεία που χρειάζονται, για να πραγματοποιηθούν προγράμματα τηλεκπαίδευσης.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.


Comments are closed.