Αίθουσα υπολογιστών

HYLABOR00002

 

Το σχολικό έτος 2001-2002, το ΥΠΕΠΘ,  στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» και της Πρόσκλησης 5 που εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισής του, χρηματοδότησε το σχολείο μας και έτσι εξοπλίστηκε με ένα Εργαστήριο Πληροφορικής.

Το σχολείο μας διαθέτει μια αίθουσα 30 τ.μ. στο δεύτερο όροφο του σχολείου μας, εξοπλισμένη με 14 υπολογιστές (13 + 1 του καθηγητή) με εγκατεστημένο Λ.Σ. Win 2000 σε 3 απο αυτούς και Windows 7 στους υπόλοιπους 11, κατάλληλα διαμορφωμένη για τη διεξαγωγή του μαθήματος της πληροφορικής (εργαστήριο πληροφορικής).

Ο χώρος αυτός μπορεί να φιλοξενήσει 16 – 24 μαθητές και μαθήτριες και παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου να υποστηρίξουν τη διδασκαλία τους με τη χρήση εποπτικών μέσων και μηχανημάτων ή να αντλήσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο.-

Αυτή τη στιγμή το εργαστήριο χρησιμοποιείται από όλες τις τάξεις του σχολείου μας, όπως επίσης απο εξωσχολικούς φορείς για επιμόρφωση – εκπαίδευση ενηλίκων.Comments are closed.