Μαθήματα με τηλεδιάσκεψη

Το σχολείο μας από σήμερα 4 Μαΐου θα έχει πρόγραμμα μαθημάτων με τηλεδιάσκεψη μέσα από την πλατφόρμα Webex του Υπουργείου Παιδείας. Οι υπεύθυνοι δάσκαλοι/ες των τμημάτων έστειλαν το πρόγραμμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες θα μπαίνουν τα παιδιά για να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους. Η πλατφόρμα eclass θα συνεχίσει να λειτουργεί και να υποστηρίζει με ασκήσεις και άλλο υλικό τα παιδιά.
 Οι ώρες των μαθημάτων που προτείνονται από το Υπουργείο Παιδείας είναι:
12.00 – 13.00 για την Α΄ και Β΄ τάξη
13.00 – 14.30 για την Γ΄ και Δ΄ τάξη και
14.30 – 16.00 για την Ε΄ και Στ΄ τάξη
Σας παρακαλούμε να βοηθήσετε τα παιδιά σας στην αρχή, ώστε να εξοικειωθούν με αυτό τον τρόπο δουλειάς και να δείξετε κατανόηση για τις όποιες δυσκολίες προκύψουν. Ζούμε μια δύσκολη κατάσταση και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν τα παιδιά να διατηρήσουν την επαφή τους με το σχολείο. Ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία των ηλεκτρονικών μαθημάτων είναι πολύ μεγαλύτερος από το χρόνο που απαιτείται για τα μαθήματα δια ζώσης και υπάρχουν προβλήματα στη σύνδεση και τον εξοπλισμό. Παρ΄ όλα αυτά προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο και είμαστε βέβαιοι πως θα τα καταφέρουμε!
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία! Καλή συνέχεια και καλή  δύναμη!


Comments are closed.