Τριπλή διάκριση του έργου eTwinning “Notre Europe …notre héritage”

Τριπλή διάκριση του έργου eTwinning “Notre Europe …notre héritage” που πραγματοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χίου στο μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας.

  • Βραβεύθηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας στη χώρα μας.
  • Βραβεύθηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας στη Γαλλία.
  • Παρουσιάστηκε και στα δύο συνέδρια Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας ΑPF και APLF τον Σεπτέμβριο 2020

etwinning Label-page-001Tο 1o Δημοτικό Σχολείο Χίου βραβεύτηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το έργο eTwinning “Notre Europe …notre héritage”, ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2019 – 2020. Το έργο αυτό, το οποίο έλαβε την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας και στη Γαλλία, διακρίθηκε και παρουσιάστηκε και στα δύο Συνέδρια Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας στις 4 και 12 Σεπτεμβρίου 2020 αντίστοιχα από την εκπαιδευτικό γαλλικών του σχολείου Μαυροπούλου Μαρία. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε χάρη στην εποικοδομητική συνεργασία εννέα σχολείων της Ελλάδας και της Γαλλίας, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Γαλλικής Γλώσσας όπως προβλέπεται για το δημοτικό. Η διδασκαλία βασίστηκε στη διαθεματική  και συνεργατική προσέγγιση καθώς και σε παιγνιώδεις δραστηριότητες ατομικά και ανά ομάδες, ενώ διαθεματικά σχέδια εργασίας πραγματοποιήθηκαν με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την  κατανόηση και την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, τη γαλλική γλώσσα και τον πολιτισμό. Η βιωματική και διαδραστική προσέγγιση όλων των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, αποτέλεσαν κίνητρο μάθησης και εφαλτήριο δράσης για τους μαθητές, οι οποίοι με πολλή διάθεση κι ενθουσιασμό συμμετείχαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στο πρόγραμμα.


Comments are closed.