Πρόγραμμα Ρομποτικής και STEAM FLL

Το σχολείο μας έχει επιλεγεί για να εισάγει την ρομποτική στις τάξεις μέσω του “Προγράμματος ρομποτικής και STEAM FLL” στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων με πλήρη υποστήριξη από την EduAct – Δράση για την Εκπαίδευση.

Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει:

  1. Αποστολή του εξοπλισμού-robot
  2. Αποστολή του θεματικού εξοπλισμού της σεζόν στο σχολείο μας
  3. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός του προγράμματος είναι ο Δημήτρης Χατζηγιαννάκης (ΠΕ 79.01)


Επίσημη ενημέρωση για τους οργανισμούς που προσφέρουν το υλικό .

https://eduact.org/programma-robotikis-steam-fll/

https://www.o3.gr/


Comments are closed.