Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε για τις εγγραφές στην Α’ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2022-23 καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Λαμβάνοντας υπόψη την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109) , όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25) οι αιτήσεις εγγραφών στην Α΄ τάξη στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου 2022.

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2022-2023 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, 3 αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).
βΕπίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο  αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια κι είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

γΤο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.). Το έντυπο θα το προμηθευτούν οι γονείς από το νηπιαγωγείο ή κατά τη διάρκεια της εγγραφής και θα το προσκομίσουν συμπληρωμένο από παιδίατρο.

δΑποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω έγγραφα (2) αιτήσεων για την εγγραφή των μαθητών στο σχολείο και στο ολοήμερο:Υπενθυμίζεται ότι φέτος οι εγγραφές μαθητών και μαθητριών τόσο για το 1ο όσο και για το 6ο Δημ. Σχολείο θα πραγματοποιηθούν στο  σχολείο μας καθημερινά από τις 11π.μ. έως τις 1 μ.μ. Σας παρακαλούμε πολύ να προσέλθετε με το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 ή rapid test. Επίσης να έχετε μαζί σας τον στυλό σας και να κρατάτε  τις απαραίτητες αποστάσεις.


Comments are closed.