Ενημερωτικό σημείωμα της Ε.Δ.Υ. του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χίου

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε πως κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους θα λειτουργήσει στο σχολείο μας Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.),  η οποία απαρτίζεται από Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό & Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και έχει στενή συνεργασία με όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Σκοπός της Ε.Δ.Υ. είναι η διερεύνηση και ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών/-τριών, καθώς και η εφαρμογή παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών/-τριών της σχολικής κοινότητας.

Παράλληλα, έργο της Ε.Δ.Υ. αποτελεί η υλοποίηση εξατομικευμένων και ομαδικών παρεμβάσεων ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών, η παιδαγωγική και συμβουλευτική-ψυχοκοινωνική στήριξη σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή κηδεμόνες.

Η Ψυχολόγος και η Κοινωνική Λειτουργός θα βρίσκονται κάθε Δευτέρα(8:00-12:25) στο σχολείοκαι μπορείτε να επικοινωνείτε με την διεύθυνση του σχολείου για τυχόν απορίες ή προγραμματισμό ραντεβού.

Εκ μέρους της Ε.Δ.Υ.

Η Ψυχολόγος                                                     Η Κοινωνική Λειτουργός

Σεβαστή Γαλάτουλα                                          Δήμητρα Καζακίδου


Comments are closed.