Πρόγραμμα e Twinning για τη Δημοκρατία από την ΣΤ΄ τάξη

Στο πλαίσιο των  μαθημάτων της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και της Πληροφορικής οι  μαθητές της ΣΤ΄ τάξης συμμετέχουν στο πρόγραμμα eTwinning “DEMPOWER: Democratic Empowerment Αt Schools”. Στο πρόγραμμα παίρνουν μέρος σχολεία από την Τουρκία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, και την Πολωνία. Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές  να μοιραστούν  τα δημοκρατικά ιδεώδη, να προωθήσουν τη δημοκρατική συμμετοχή στο σχολείο, να συγκρίνουν το πόσο δημοκρατικά είναι τα σχολικά συστήματα σε διάφορες χώρες και να εφαρμόσουν καλές πρακτικές στα δικά τους σχολεία στο μέλλον. Οι μαθητές θα συνομιλούν  με τους  μαθητές  των συνεργαζόμενων σχολείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e Twinning ή μέσω τηλεδιάσκεψης και παράλληλα θα γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς  και  θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τα ψηφιακά εργαλεία, να επικοινωνούν στα αγγλικά και να εργάζονται συνεργατικά.

To φυλλάδιο του προγράμματος

Το βίντεο με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών


Comments are closed.