Η γωνία της γενναιοδωρίας

Η καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας, σχετίζεται με την καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών που στόχο έχουν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη δημοκρατικών και ενεργών πολιτών που συνεργάζονται με τους άλλους για το κοινό καλό, στα πλαίσια των δημοκρατικών και πανανθρώπινων αξιών. Μια πολύ σημαντική αξία είναι η γενναιοδωρία, που είναι πανίσχυρη και μεταδοτική. Αν τύχει κανείς και συναντήσει ή γνωρίσει έναν άνθρωπο με το προσόν της γενναιοδωρίας, όχι μόνο θα βρεθεί στη θέση να δεχθεί κάποια δείγματα αυτής της αρετής, αλλά θα δοκιμάσει και την ευτυχία ή τη χαρά, την εμπειρία της μετατροπής του εαυτού του σε κάτι ανάλογο.

Η ΣΤ΄ τάξη αυτό το μήνα στο πλαίσιο του eTwinninng  ασχολήθηκε  με τη γενναιοδωρία  και όλα τα θετικά στοιχεία,  που προκύπτουν από την εκδήλωσή της. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η “γωνία της γενναιοδωρίας” και στα δύο τμήματα της έκτης.


Comments are closed.