Μαθαίνουμε το λεξιλόγιο με τα τρόφιμα απολαμβάνοντας ένα γαλλικό πρωινό!

Με τους μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, με παιγνιώδεις δραστηριότητες και δημιουργικές εργασίες, μαθαίνουμε το λεξιλόγιο για τα τρόφιμα και τη διατροφή. Τα παιδιά βρίσκουν επιπλέον υλικό με διαδραστικά παιχνίδια και βίντεο στην ιστοσελίδα του μαθήματος, έπειτα ατομικά και σε ομάδες, δημιουργούν εργασίες και παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια στα γαλλικά για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης! Τέλος, όλοι μαζί απολαμβάνουμε την πιο γλυκιά στιγμή της ημέρας, τρώγοντας ένα λαχταριστό γαλλικό πρωινό!

http://linoit.com/users/Mavropoulou/canvases/La%20nourriture


Comments are closed.