Μαθαίνοντας ιστορία αλλιώς…

Στο μάθημα της Ιστορίας, φέτος, τα παιδιά της Δ’ και Στ’ τάξης είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα και με ένα διαφορετικό τρόπο. Με σύμμαχο την τεχνολογία παρακολούθησαν οπτικοακουστικό υλικό από το φωτόδεντρο και τα διαδραστικά εγχειρίδια του υπουργείου,αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο, περιηγήθηκαν εικονικά σε μουσεία, έφτιαξαν powerpoint, συμμετείχαν στη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων και έλυσαν διαδραστικές ασκήσεις, τόσο στη σχολική αίθουσα όσο και στην αίθουσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καλλιεργώντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες.


Comments are closed.