Βιβλία Σε Ρόδες

Τα  ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ είναι  ένα  πρωτοποριακό  πρόγραμμα που φέρνει μικρές, κινητές, θεματικές και δανειστικές βιβλιοθήκες μέσα στις σχολικές τάξεις των δημόσιων δημοτικών σχολείων.

Δύο  τέτοιοι  σάκοι με ρόδες, με θέμα τα  «Δικαιώματα» και τη «Θάλασσα»  έφθασαν στην Δ΄ και  Στ΄ τάξεις του σχολείου μας. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν,  άνοιξαν, ξεφύλλισαν τα βιβλία και  τα δανείστηκαν. Στο τέλος καταγράψαν τις εντυπώσεις τους στο «ημερολόγιο ταξιδιών» και έκλεισαν τις βαλίτσες, για να συνεχίσουν τα ταξίδια τους σε άλλα σχολειά.


Comments are closed.