Έλεγχοι Β΄Τριμήνου 20/3/19

Οι έλεγχοι προόδου των μαθητών των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων θα δοθούν την Τετάρτη  20/3/2019 στις 12:20. Επίσης  θα γίνει ενημέρωση των γονέων  σχετικά με την επίδοση των μαθητών σε όλες τις τάξεις.

 

βαθμοι


Comments are closed.