Η Γκουέρνικα αλλιώς από τo Γ1

Η Γκουέρνικα αλλιώς, από την Γ1 τάξη με τη συμμετοχή των Γάλλων επισκεπτών μας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Τη συνοδεύουμε με την ευχή   «Φως να έρθει στα μυαλά και τις καρδιές μας, να σβήσει τον πόνο και να φέρει το χρώμα, τη ζωή, την ειρήνη».


Comments are closed.