Παραλαβή Σημαίας «Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου»

Παραλάβαμε τη σημαία του «Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου» και είμαστε πολύ χαρούμενοι! Η σημαία αυτή είναι η επιβράβευση της προσπάθειας, που έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια  για τον μετασχηματισμό του σχολείου μας σε Αειφόρο.

Το Αειφόρο  Ελληνικό  Σχολείο, αποτελεί ένα οραματικό σχολείο που λειτουργεί ως Κοινότητα. Στην καθημερινή σχολική ζωή δίνει ευκαιρίες να ασχοληθούν όλοι (μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοίκηση, γονείς, τοπική κοινότητα) με τα κοινά και τη διαχείρισή τους μέσα σε πνεύμα ομαδικό και συνεργασίας. Είναι ένα σχολείο που υπηρετεί τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προάγει την αειφορία και τον πολιτισμό και διαμορφώνει ενεργούς και δημιουργικούς πολίτες.

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας  για αυτό το όραμα !


Comments are closed.