Επίσκεψη στον Βοτανικό κήπο και στο κτήμα Citrus

Την Τετάρτη 13 Μαΐου η Ε’ τάξη πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στον Βοτανικό Κήπο στα Νένητα.  Εκεί τα παιδιά παρατήρησαν από κοντά διάφορα είδη της τοπικής χλωρίδας,  με στόχο την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης.  Αφού περπατήσαμε στη φύση,  προσκυνήσαμε  στο μοναστήρι του Αγίου Τρύφωνα και στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το κτήμα Citrus στον Κάμπο.


Comments are closed.