Δημοσίευση των εργασιών των μαθητών που διδάσκονται τη γαλλική γλώσσα στο περιοδικό CONTACT+  του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας και στο πλαίσιο ανάπτυξης ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων, παράλληλα με τη διδασκαλία του σχολικού βιβλίου, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν σχέδια εργασίας, να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς και να υλοποιήσουν πλήθοςδιαδραστικών και παιγνιωδών δραστηριοτήτων. Μερικές από τις  εργασίες δημοσιεύθηκαν στο τεύχος 101 του περιοδικού CONTACT+.

Εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας: Μαυροπούλου Μαρία


Comments are closed.