Συνεργατικό παραμύθι e Twinning από το Β΄1

Νέο Παρουσίαση του Microsoft PowerPoint

Το παραμύθι που ακολουθεί είναι αποτέλεσμα εργασίας των τριών συνεργαζόμενων σχολείων και ονομάζεται  “ Oι περιπέτειες των μικρών ναυτών”. Τα παιδιά από το Β΄1 έγραψαν και εικονογράφησαν το τελευταίο τμήμα από το παραμύθι.

smileyΚαλή ανάγνωση!enlightened

 


Comments are closed.