Εγγραφές μαθητών για το σχ. έτος 2024-25

Οι εγγραφές για την επόμενη σχολική χρονιά 2024-25 θα πραγματοποιηθούν από 1-3-2024 έως 27-3-2024 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, από τις 8.30 έως 13.00, για τους μαθητές της Α΄ τάξης, που θα φοιτήσουν στο 1ο και στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χίου.

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας, που να φανερώνει την εγγραφή του μαθητή στα οικεία Μητρώα ή Δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν από την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Τονίζουμε ότι η αναζήτηση από το Δ/ντή μέσω των Δημοτολογίων των  Δήμων  είναι αυτεπάγγελτη.
  2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
  5. Βεβαίωση παρακολούθησης στο Νηπιαγωγείο.

Ακολουθεί η σχετική εγκύκλιος.


Comments are closed.